Аппликейшин татах

Ариун цэврийг өндөр түвшинд байлгах, соёлч боловсон, түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх, зочинд саад болох нөхцлийг бүрдүүлэхгүйгээр ажлаа хуваарилан зохицуулах

Цэвэрлэгээ түргэн шуурхай хийх чадвартай.

Үйлчилгээний газар 1-ээс доошгүй жил ажилласан.

Ур чадварын матрицид заасан ур чадваруудыг эзэмшсэн.