Аппликейшин татах

  • - Хэрэглэгчийн судалгаа хийх, цар хүрээг тодорхойлох, төслийн баг болон бусад талуудыг мэдээллээр хангах, хариуцсан төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, удирдах
  • - Төслийн баримт бичгийг боловсруулах, бүрдүүлэх, тайлагнах
  • - Хэрэглэгчийн шаардлагад нийцүүлэн хариуцсан төслийг хэрэгжүүлэх

- Мэдээллийн технологи, програм хангамж, мэдээллийн системийн менежмент чиглэлээр их дээд сургууль төгссөн байх
- Програм хангамж, мэдээллийн технологи чиглэлээр ажиллаж байсан туршлагатай байх
- Сүлжээний аюулгүй байдал болон програмчлалын талаар мэдлэгтэй байх