Аппликейшин татах

Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, шинэ бизнесийг бий болгох төслийн санал боловсруулах, бизнес эдийн засгийн чиглэлээр судалгаа хийж, дүн шинжилгээ бичин боловсруулж тайлан бичих чадвартай судалгааны чиглэлээр ажиллаж байсан өөрийгөө илэрхийлэх чадвартай, туршлагатай байх.

Англи хэлний бичгийн чадвар дунд түвшингээс дээгүүр байх

Судалгаа хийх сонирхолтой байх

Эдийн засаг, олон улсын судалгаа шинжилгээ дүгнэлт хийж байсан бол давуу тал болно.

Олон улс болон судалгаа шинжилгээгээр, статистик, эдийн засаг чиглэлээр баклавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх