Аппликейшин татах

Барилгын гадаад дотоод орчны тохижилт,  барилга байгууламж, эд хогшил, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал, өнгө үзэмжинд хяналт тавих, засварлах,  үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэвийн үйл ажиллагааг ханган үйлчлүүлэгчдэд тав тухтай орчныг бүрдүүлэхэд оршино.

-Бүрэн дунд болон тусгай дунд боловсрол эзэмшсэн

- Цахилгаан болон сантехникийн зохих мэдлэгтэй байх

-Ур чадварын матрицид заасан ур чадваруудыг эзэмшсэн