Аппликейшин татах

  • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн хүрээнд байгууллагын ХАБЭА-н дүрэм журмыг боловсруулж, танилцуулж, тэдгээрийг дагаж мөрдүүлэн хэвшүүлж, хяналт тавьж ажиллах
  • Осол эндэгдэлээс урьдчилан сэргийлэх, тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог бий болгон хөгжүүлэх, сайжруулах
  • Удирдах болон нийт ажилтныг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэргэжлийн зохицуулалт, арга зүйгээр хангах
  • Нийт ажилтануудад ХАБЭА-н сургалтыг тогтмол явуулах
  • Ажилтан бүрийг нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай хувцсыг ажлын байранд хэрэглэж хэвшүүлэх, түүнд хяналт тавих

- Инженер, техникийн бакалавр зэрэгтэй эсвэл ХАБЭА-н мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан 
- Техникийн болон харилцааны англи хэлний дунд шатны мэдлэгтэй
- Уул уурхайн салбарт 4-с доошгүй жил ажиллаж байсан ажлын туршлагатай /ХАБЭА-н дүрэм журам, стандартын талаар өндөр мэдлэгтэй/
- Бүх түвшний ажилтануудад заавар зөвөлгөөг ойлгомжтой өгөх чадвартай
- Багаар ажиллах чадвартай
- Хариуцлагын түвшин өндөр
- Эрсдэл үнэлэх, аюулыг тодорхойлох чадвартай
- Тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх логик болон дүн шинжилгээ хийх ур чадвартай
- Идэвхи  санаачлагатай, хувийн зохион байгуулалт сайтай
- Асуудлыг шийдвэрлэх, харилцааны соёлтой
- Ажигч гярхай, анхаарал, ой тогтоолт сайтай
- Ажлын ачаалал даах чадвартай