Аппликейшин татах

Хүний нөөцийн төлавлөлт, хөгжил, бүрдүүлэлт сонгон шалгаруулалтын ажиллагааг хариуцаж ажиллах 

Хүний нөөцийн сургалт хөгжил, идэвхижүүлэлтийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 

Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ,эурам баримт боловсруулах

Хүний нөөцийн өөрийн ажил үүрэгт хамаарах үйл ажиллагаатай холбогдох үр дүнг боловсруулах тайлагнах 

   

Хүний нөөцийн менежементийн бавалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй 

Бүтээлч, эрч хүчтэй, шинийг санаачлагч, логик сэтгэлгээтэй 

Удирдлагын өгсөн үүрэг даалгаварыг түргэн шуурхай боловсруулах чадвартай