Аппликейшин татах

 1. Монгол Улсын хууль, хамаарах дүрэм, журмын дагуу санхүү, татвар, НӨАТ, НДШ болон бусад тайланг цаг хугацаанд үнэн зөвөөр тайлагнах;
 2. Компанийн санхүүгийн ажил гүйлгээг баримтжуулах, анхан шатны баримт бүрдүүлэх, хадгалах, хянах;
 3. Дотоод хяналтыг хангаж, санхүүгийн аюулгүй байдлыг хамгаалах;
 4. Харилцагч байгууллагуудтай холбоотой гэрээний тооцоонд бүртгэл хөтлөх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, харилцагч байгууллагуудтай тооцоо нийлэх;
 5. Татвар, санхүү, аудитын хууль тогтоомж, зохицуулалтанд гарч буй аливаа өөрчлөлтийн нөлөөллийг тодорхойлох, компанийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг тэдгээрт нийцүүлэх;
 6. Удирдлага болон бусад хэлтэс, нэгжийг мэдээллээр хангах, хамтран үр дүнтэй ажиллах;

 1. Нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн чиглэлээр их сургууль төгссөн;
 2. Санхүү, нягтлан бодох чиглэлээр 3 ба түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай;
 3. Санхүүгийн холбогдох програмын мэдлэгтэй, ажиллаж байсан;
 4. Цагийн менежмент болон багаар ажиллах ур чадвартай;
 5. Харилцааны соёлтой, хурдтай ажиллах арга барилыг эзэмшсэн;
 6. Хариуцлагатай, эерэг сэтгэлгээтэй байх;