Аппликейшин татах

 1. Компанийн үйлчилгээг олон нийтэд сурталчилан таниулах, үйлчилгээг олон нийтэд хүргэх, маркетинг борлуулалтын сувгийг өргөжүүлэн ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх; (Компанийн үйлчилгээ гэдэгт: Түрээсийн борлуулалт, Цэвэрлэгээ үйлчилгээний борлуулалт, Хими цэвэрлэгээний борлуулалт);
 2. Борлуулалтын статистик мэдээ гаргах, тайлан мэдээнд дүн шинжилгээ хийх;
 3. Үйлчилгээний захиалга хүлээн авах, захиалгын хэрэгжилтийг цаг тухайд нь хурдан шуурхай хангах;
 4. Захиалга, буцаалтыг хариуцах, хэрэглэгчдийн санал гомдлыг холбогдох журам зааврын дагуу шийдвэрлэх;
 5. Олон нийтэд маркетинг борлуулалтын бүхий л сувгийг ашиглан үйлчилгээг сурталчлах, таниулах, борлуулах;
 6. Харилцагчдад тулгамдсан асуудлуудыг тухай бүр нь журам, заавар, гэрээний хүрээнд шийдвэрлэж гомдол саналгүй ажиллахад анхаарах;
 7. Гадаад үйлчлүүлэгчдийг биечлэн угтах, харилцах, үйлчилгээг борлуулах, үдэх;
 8. Гэрээг англи хэл дээр байгуулах, гэрээний биелэлтэд хяналт тавих;

 1. Маркетинг, худалдаа, бизнес удирдлага зэрэг холбогдох чиглэлээр бакалаврын зэрэгтэй;
 2. Үйлчилгээний бизнест маркетинг, борлуулалтын менежерээр ажилласан 3-аас дээш жилийн туршлагатай;
 3. Оффисийн хэрэглээний програмууд болон бусад медиа чиглэлийн программын талаар анхан шатны мэдлэгтэй;
 4. Англи хэлний ахисан түвшний мэдлэгтэй (Гадаад үйлчлүүлэгчидтэй харилцах, гэрээг Англи хэл дээр байгуулах);
 5. Судалгаа хийх, задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх өндөр ур чадвартай;
 6. Харилцааны өндөр соёлтой, олон нийттэй харилцах чадвартай, ёс зүйтэй;
 7. Дижитал маркетингийн зохих мэдлэгтэй.