Аппликейшин татах


Төлбөрийн сонголтууд

PREMIUM

₮ 2,990,000 / year

Ажлын зарын эрх тооны хязгааргүй

CV баазаас хүссэн тооны CV хайх/татах

Бүх ажлын зар аппликейшин хэрэглэгчдэд очно / notification

CV захиалах

Манай fb, Linkedin, Twitter, Instagram page дээр бүх зар тавигдана

Онцгой зарын эрх 20ш (нэг зар 48 цаг нүүр хуудсанд байрлана)

Баннер байршуулах (7 хоногоор 2 удаа)

Блог - Зочны ярилцлага

Нүүр хуудсан дээр лого тавигдана

CLASSIC

₮ 1,490,000 / year

200 ш ажлын зарын эрх

CV баазаас хүссэн тооны CV хайх/татах

Бүх ажлын зар аппликейшин хэрэглэгчдэд очно / notification

CV захиалах

Манай fb, Linkedin, Twitter, Instagram page дээр бүх зар тавигдана

Онцгой зарын эрх 20ш (нэг зар 48 цаг нүүр хуудсанд байрлана)

Баннер байршуулах (7 хоногоор 1 удаа)

STANDART

₮ 690,000 / year

40 ш ажлын зарын эрх

CV баазаас хүссэн тооны CV хайх/татах

Бүх ажлын зар аппликейшин хэрэглэгчдэд очно / notification

CV захиалах

Манай fb, Linkedin, Twitter, Instagram page дээр бүх зар тавигдана

BASIC

₮ 290,000 / year

10 ш ажлын зарын эрх

CV баазаас хүссэн тооны CV хайх/татах

Бүх ажлын зар аппликейшин хэрэглэгчдэд очно / notification

CV захиалах

Манай fb, Linkedin, Twitter, Instagram page дээр бүх зар тавигдана

Сургалтын зар

₮ 300,000 / year

6 сарын хугацаанд 30 удаа сургалтын зар нийтлэх

Сургалтын зар дээрээ бүртгэл хүлээн авах боломжтой

Сургалтын зар дотроо зураг видео оруулах боломжтой

Баннер байршуулах боломж (48 цагаар 3 удаа)

Манай fb, Linkedin, Twitter, Instagram page дээр бүх зар тавигдана

Блог нийтлүүлэх (эрх 1 удаа)