Аппликейшин татах

Манай сэтгэл зүйн сургалтын төв нь 2010 оноос хойш сэтгэл зүйн боловсролд суурилсан ерөнхий боловсролын хичээлүүд болон сэтгэл зүйн цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 9 жилийн турш 15700 гаруй сурагчдад сургалтаа явуулаад байна. Бид өөртөө итгэлтэй, ирээдүйгээ өөрөө бүтээх эрмэлзлэлтэй, сурах зорилгоо ухамсарладаг оюунлаг иргэдийг төлөвшүүлж, хөгжүүлэхэд төвлөрч ажиллаж байна. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛҮҮД: 4-6 НАСНЫ ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ  Сургуулийн өмнөх бэлтгэлийн “Хөгжүүлэх” хөтөлбөр, /5-6 нас/  “Үлгэр яриад өгөөч” сургалт /3,5-5 нас/  Уншиж бичүүлэх сургалт /5-6 нас/ I-V АНГИЙН ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ  Математик /хоцрогдол арилгах, түвшин ахиулах/  Монгол хэл /хоцрогдол арилгах, түвшин ахиулах/  “Хүрд” цээжлүүлэх сургалт  “Бүтээлч уншлага” /Бага ангийн дэлхийн сонгодог зохиол унших сургалт/ VI-XII АНГИЙН ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ  Хоцрогдол арилгах, түвшин ахиулах сургалт /Математик, Монгол хэл, бичиг, Физик/  “ЭЕШ”-д бэлтгэх сургалт /Математик, Монгол хэл, бичиг, Физик/

Нийтэлсэн зар : 0